Onze visie

Een schildpad komt alleen maar vooruit als ze haar nek uitsteekt. Enkel als we als UGent’ers collectief onze nek durven uitsteken, kunnen we écht vooruit gaan, resultaat boeken en van denken naar doen gaan.


Échte participatie – Participeren vóór de beslissingen worden genomen

Wij geloven in échte participatie. Een beleid dat bottom-up opborrelt uit jullie talenten, expertise en meningen. Dit is volgens ons de enige manier om te transformeren naar een UGent die ’21e eeuw proof’ is.

Door echte participatie kunnen dan bewustere en meer gedragen keuzes gemaakt worden.

Betrokkenheid stimuleren – Een universiteit die betrokkenheid wil stimuleren

Hadden we al gezegd dat we er van overtuigd zijn dat er veel talent en expertise beschikbaar is bij het ATP? Alleen wordt betrokkenheid momenteel te weinig gestimuleerd.

Wij willen dat er meer werk wordt gemaakt van een klimaat waarin iedereen het gevoel heeft dat hij/zij zijn/haar ei op een veilige manier ten volle kwijt kan. De diversiteit aan eieren binnen de UGent community is immers een enorme meerwaarde.

Iedereen kan op zijn/haar niveau een rol van betekenis spelen. Niet alleen de ZAP-eieren zijn van belang; de vele honderden andere soorten zijn van even groot belang.

Bovendien denken we dat heel wat eieren nog onder de grond zitten. We moeten als UGent deze onderbenutte expertise en talenten meer voeden, in het belang van de jobtevredenheid van ATP-medewerkers en in het belang van de UGent.

Want enkel als we samen onze nek durven uitsteken, kunnen we écht het verschil maken en komen tot een betere UGent.