Disclaimer-privacy

Wij vinden je privacy heel belangrijk. Hieronder lees je er meer over.


Auteursrechtclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

  • U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming.
  • U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.
  • U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Exoneratieclausule

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen…) op deze website heeft geen officieel karakter. Ondanks alle inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

We zijn verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen.

De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin gegarandeerd worden en we kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.