Meer weten of zelf participeren?

Lancering jaarlijkse ATP-dag op 20/02

Op 20/02 lanceerden we de ATP-dag. Ieder jaar opnieuw zullen we deze dag met stip markeren op de kalender. Een dag om eraan te herinneren dat het ATP in zijn ondersteunende functie een schouderklopje verdient zoals iedereen uit alle geledingen dit verdient! Merci ATP! Het mag gezegd worden.

 

IM . GINE  UGEN .  WI . HOU .   . . .

Voor wie zich de campagne ‘R . ICI . . . IE – hier ontbreekt iets  . . .’ van vorig jaar nog kan herinneren moet de nieuwe 2020 campagne geen al te moeilijke puzzel zijn geweest.

2019

In 2019 was het thema PARTICIPATIE, waar de ‘invulling (van de letters) ATP’ de ontbrekende schakel was.
Geen PARTICIPATIE zonder ATP dus.

De website ‘www.atpparticipeert.be’ werd gelanceerd en deze kreeg ondertussen al meer dan 15.000 paginabezoeken. En meer dan 800 collega’s schreven zich reeds in voor de nieuwsbrief.

2020

De campagne van 2020 heeft tot doel het psychosociaal welzijn van het ATP aan de UGent een duwtje in de goede richting te geven.

IM . GINE   UGEN .   WI . HOU .    .  .  .’ staat voor : ‘IMAGINE UGENT WITHOUT ATP’.
Hoe zou de UGent er uit zien zonder ATP?

Uiteraard is dit een vraag die kan doorgetrokken worden naar iedere geleding en naar de studenten, maar dit initiatief vertrekt vanuit het ATP en is bedoeld voor het ATP.

De 5 affiches tonen telkens aan de linkerzijde een werkplek van het ATP
(DICT, DFIN, Restaurants, Inschrijvingen en Permanentie).

Het ATP ontbreekt telkens op deze foto’s maar werd vervangen door 3 gele ballen die verwijzen naar de 3 puntjes op het einde van de slogan.

Bij wijze van hint werden in de linkerhelft van de affiches systematisch de letters A, T, P verwijderd.

Dit is ook het geval voor het GEN UNIVERSIY-logo onderaan de affiche. Om de campagne strikt legaal te houden werd het officiële UGent-logo niet gebruikt. Het logo op de affiche verschilt in vele opzichten en telt 8 zuilen waarvan er 4 ontbreken aan de linkerzijde.
Het is een verwijzing naar het ontbrekend ‘Administratief en Technisch Personeel’ die als geleding steunpilaren zijn van onze ‘Alma Mater’.

Aan de rechterzijde van de verschillende affiches zien we telkens op een ludieke wijze afgebeeld wat het gevolg zou zijn mocht het ATP ontbreken op de getoonde werkplek aan de linkerzijde.

De affiches ‘MERCI ATP – HET MAG GEZEGD WORDEN’ en ‘TNX ATP – IT’S FAIR TO SAY’ sluiten deze campagne af.

Alle affiches verwijzen naar de datum 20-02 waarvan 2020 de eerste editie is.
Ieder jaar opnieuw zullen we deze dag als ATP-dag markeren op de kalender. Een dag om eraan te herinneren dat het ATP in zijn ondersteunende functie een schouderklopje verdient zoals iedereen uit alle geledingen dit verdient!

Wederzijds tonen van waardering en appreciatie is gratis, onuitputtelijk en zeker niet tijdrovend. Het is een levensstijl die bijdraagt tot een goede werksfeer en een ‘feel good’ die de inzet en de prestaties gunstig beïnvloedt.

We verbinden ons ertoe om deze symbolische dag, jaarlijks op de kalender te plaatsen.
20-02 wordt deel van onze huisstijl, een reminder die ons helpt bij te dragen aan het psychosociaal welzijn aan deze universiteit.

 

Hoe onstond het idee van de 20/02 ATP-dag?

Het idee van een ATP-dag ontstond afgelopen zomer toen Roger Van Hecke en ikzelf (Jeroen Ongenae) tijdens een zonnige middagpauze op een picknickbank zaten te broeden op een nieuwe ATP-campagne. We wilden iets doen wat het ATP-welzijn zou bevorderen, iets wat je als medewerker een goed gevoel zou geven. Ik vertelde aan Roger dat ik onlangs geheel onverwacht zo’n ‘gevoel’ had ervaren.

Een paar weken eerder hielp ik samen met een aantal ATP-collega’s van mijn vakgroep bij de voorbereiding van een event dat werd georganiseerd door de decaan van onze faculteit. Enkele dagen na het event kwamen we op een ochtend ons kantoor binnen en werden aangenaam verrast. Als dank voor onze extra inzet had onze decaan voor elke medewerker een bijzondere attentie achter gelaten. Dit schouderklopje gaf mij, en ongetwijfeld ook mijn collega’s, een aangenaam goed gevoel, een gevoel van oprechte waardering.

Dat gevoel van waardering wilden Roger en ikzelf graag aanwakkeren met een nieuwe ATP-campagne. Het creatieve brein van Roger kwam in actie en enkele maanden later was de campagne een feit, met als sluitstuk een jaarlijks terugkerende ATP-dag op 20/02. Een dag om even stil te staan en te denken ‘Imagine UGent without ATP’, een symbolische dag waarop de uiting van waardering voor je prestaties het verschil maakt met alle andere werkdagen. ‘Merci ATP! Het mag gezegd worden’.

Je dankbaarheid uiten voor de geleverde prestaties van een collega is de beste vorm van waardering. ‘Dankjewel’ zeggen, is een mooie vorm van positieve feedback. Uit onderzoek blijkt dat het ervaren van dankbaarheid goed is voor je gezondheid en geluk. Zowel het geven als het ontvangen van een schouderklopje maakt je gelukkiger.

Roger & Jeroen