Activiteit

. 0

Werk mee aan een groenere UGent: bijeenkomst Transitie UGent (8/10/2019 om 12u)

08/10/2019

12:00 - 14:30

Kantienberg


Met de campagne ‘Run the Climate’ wil Transitie UGent het tempo verhogen waarin de UGent verduurzaamt. De volgende bijeenkomst van Transitie UGent staat in het teken van die campagne. Er werd al een mooi parcours afgelegd, maar de weg vooruit is niet zonder obstakels. Samen met de rector, vicerector en beheerders zoeken we de versnelling op en proberen we het pad te ruimen.

Schrijf je in

Welkom op 8 oktober van 12u00 tot 14u30 in de Kantienberg!

Op het programma:

12u: Catering door Atelier M

12u30-13u00: Plenair gedeelte en voorstelling van de campagne ‘Run the Climate’

13u10: Aanschuiven aan thematafels:

  • Een biodiversiteitsbeleid: 12 proffen trekken aan de alarmbel nu er opnieuw groen en bos verdwijnt voor nieuwe bouwprojecten. Daarnaast bieden ze hun kennis en expertise aan om samen met ons een strategie uit te werken om de natuur ‘in huis’ te versterken en te behouden. In deze sessie ligt de focus op een aantal barrières en wordt er gebrainstormd over enkele koploper-acties.
  • Efficiënter ruimte- en energiegebruik door ruimtes compact te houden en te delen: het is één van de belangrijkste pijlers in het nieuwe energiebeleidsplan 2020-2030. Sensibilisering is een belangrijke eerste stap. Indien nodig kan een volgende stap responsabilisering zijn, bv. door ruimtegebruik of de kosten van welbepaalde energieverslindende infrastructuur door te rekenen aan de gebruiker. Op die manier kan een incentive ontstaan om zuinig met ruimte en energie om te springen. Maar hoe kom je tot die stap?
  • Wegwerpvrije universiteit: Wegwerp is (te) gemakkelijk. De terugkeer naar een herbruikbaar alternatief gaat vaak samen met weerstand. Hoe gaan we hiermee om? Hoe maken we duidelijk dat die terugkeer vooruitgang is? En met welke positieve actie willen we in 2020 in de krant staan?
  • Onderwijs en onderzoek: De UGent beschikt over een grote hoeveelheid kennis en expertise. Hoe kan die hersenkracht ingezet worden om de werking van de UGent te verbeteren? Hoe kunnen we als universiteit een living lab worden voor onze academici en studenten?
  • Fair ICT: Het produceren van smartphones, PCs en laptops heeft een grote impact op mens en milieu. De ontginning van metalen en mineralen gaat vaak hand in hand met mensenrechtenschendingen en ecologische destructie. De assemblage van laptops en smartphones gebeurt bij uitstek in lageloonfabrieken. En wat met de e-waste? Hoe kunnen we ICT-bedrijven aansporen om hun productieketen te verduurzamen? Hoe communiceren we hierover? En hoe kunnen we e-waste nog beter inzamelen?
  • Klimaatneutraal en circulair bouwen: Om de uitstoot van onze gebouwen te verlagen is de omschakeling naar fossielvrije energie broodnodig, maar ook de uitstoot van gebruikte bouwmaterialen heeft een impact. Bij een ambitieus energiebeleidsplan voor 2020-2030 hoort dus ook de ambitie om circulair te bouwen. Hier staan we nog maar aan het begin, dus willen we in deze sessie inspiratie opdoen, kennis uitwisselen en bouwen aan een netwerk.
  • Waterbeleidsplan: De UGent bespaarde de voorbije 20 jaar ongeveer 40% stadswater, ondanks alle gebouwen die erbij zijn gekomen. Een waterbeleidsplan kan een leidraad zijn voor de volgende 10 jaar. En zoals steeds hebben we voor het maken van straffe plannen experten, beleidsmedewerkers en geëngageerde UGent’ers nodig!
  • Open space: Wil jij zelf ook een workshop of gesprek leiden rond een thema of actie? Laat het ons weten!

Schrijf je in. Om te weten hoeveel broodjes er besteld moeten worden.

PS: Onderteken jij ook ons appèl van wetenschappers en studenten gericht aan de regeringsonderhandelaars?