Activiteit

. 0

Transitie UGent

25/06/2019

12:00 - 14:30

Dunant

Dunantlaan 2

Transitie UGent is een open vernieuwingsnetwerk van meer dan 200 kenniswerkers, beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle geledingen. De groep bundelt engagement en expertise en probeert de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige experimenten, acties, …

Intussen heeft Transitie UGent aangetoond dat ze heel wat in beweging kan zetten. Verschillende van de door hen voorgestelde projecten werden gelanceerd en de UGent werkte een kader uit waarbinnen heel wat initiatieven – ook los van Transitie UGent – de nodige dynamiek kregen.

We gaan dus door op dit elan. Om nieuwe ideeën te lanceren en uit te werken. Om te denken en te doen.

Programma:

 • 12u: Catering
 • 12u30: Bekroning van de strafste acties van vakgroepen en diensten
 • 13u: Aanschuiven aan thematafels:
  • Klimaatneutraal en circulair bouwen: Willen we de uitstoot van ons gebouwenpatrimonium verlagen dan moeten we omschakelen naar fossielvrije energievoorziening, maar moeten we ook de uitstoot van de gebruikte materialen beperken”. Naast het ambitieus energiebeleidsplan voor 2020-2030, horen dus ook ambities m.b.t. circulair bouwen.
   Hier staan we nog maar aan het begin. Daarom willen we in deze sessie inspiratie opdoen, kennis uitwisselen en bouwen aan een netwerk.
  • Een visionair biodiversiteitsbeleid: 12 proffen trekken aan de alarmbel nu opnieuw groen en bos verdwijnt voor nieuwe bouwprojecten. Maar terzelfdertijd bieden ze hun kennis en expertise aan om actief bij te dragen aan een visionair beleid op vlak van biodiversiteit ‘in het eigen huis’. Concreet kan dit betekenen dat op sommige zeer waardevolle en onvervangbare locaties (bv. oud bos of halfnatuurlijk grasland) effectief geen ontwikkeling gebeurt en dat ontwikkelingen op minder waardevolle sites gepaard zouden moeten gaan met proactieve compensaties – zelfs door extra grondverwerving – op andere plaatsen. We starten aan een duidelijke strategie omtrent biodiversiteit, en aan bijhorende doelstellingen die ook werkelijk in acht genomen worden in de afwegingskaders voor geplande infrastructuurwerken
  • Experimenteren met een koolstofbudget: Die 1ste stappen naar een duurzaam reisbeleid zijn gezet. Tijd voor die 2de stappen. Vinden we vakgroepen die willen experimenteren met een koolstofbudget voor dienstverplaatsingen? Wat zou dit kunnen betekenen?
  • #Scientists4climate, #YouthForClimate, #StudentsForClimate, #ClimateStrike, #SignForMyFuture: Klimaatactivisme alom. Hoe kunnen we verder druk zetten om de klimaatambities te versterken? Hoe kunnen we als kennisinstelling meer meedoen aan het debat en meer wegen op het beleid?

Schrijf je in. Zo weten we precies hoeveel broodjes we moeten bestellen.