Activiteit

. 0

Transitie UGent (18/02/2020)

18/02/2020

12:00 - 14:30

Foundry

Jozef Kluyskensstraat 31, Gent

Transitie UGent is een open vernieuwingsnetwerk van meer dan 200 kenniswerkers, beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle geledingen. De groep bundelt engagement en expertise en probeert de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige experimenten, acties, …

Ik schrijf me in

We hebben jullie er heel graag opnieuw bij!

Om inspiratie op te doen, om nieuwe acties op de duurzaamheidsagenda 2020-2021 te krijgen, om feedback te geven over enkele nieuwe beleidsinstrumenten, …

Dit is het programma van onze volgende bijeenkomst op 18/2 van 12u tot 14u30 in The Foundry (Jozef Kluyskensstraat 31, Gent).

12u: Catering

12u30 – 13u00: Plenair deel met korte voorstellingen van:

–       Masterplan 2050 door Koen Jonckheere (UGent)

–       Circular Retrofit Lab door Waldo Galle (VUB)

–       Onderzoeksproject rond afvalreductie in labo’s door Joren Van Loon (UA)

13u00: Aanschuiven aan thematafels:

Living labs en circulair bouwen: 8 bestaande, modulaire studentenkoten op de campus van VUB krijgen een make-over als Circular Retrofit Lab, een experimenteerplek om circulaire concepten te ontwikkelen met studenten, onderzoekers en bouwpartners. Zien we mogelijkheden voor UGent?

Masterplan 2050: De UGent werkt aan een duurzame langetermijnvisie voor het gebouwenpatrimonium, waarin uitspraken worden gedaan over ruimtelijke aspecten, de kwaliteit van de gebouwen, de mogelijkheden die ze al dan niet nog kunnen bieden, de bereikbaarheid, … Dit is een oefening die we niet zomaar door een studiebureau kunnen laten uitvoeren, maar zelf moeten aanpakken in een participatief proces met beleidsmedewerkers, experten, academici en bestuurders. We gingen van start en toetsen graag eens met jullie af.

Minder laboafval: Pipetjes, handschoenen en ander plastic labomateriaal verdwijnen vandaag meestal na eenmalig gebruik in de vuilnisbak. Dat zorgt wereldwijd voor een stevige afvalberg. Aan UA startte een onderzoek rond plasticreductie in wetenschappelijke labo’s en voor de ontwikkeling van duurzamere alternatieven. Om hierover resultaten te presenteren is het nog te vroeg, maar een brainstormsessie rond mogelijke oplossingen, delen van mooie praktijkvoorbeelden, … zou zeer zinvol zijn.

Fair ICT: Het produceren van smartphones, PCs en laptops heeft een grote impact op mens en milieu. De ontginning van metalen en mineralen gaat vaak hand in hand met mensenrechtenschendingen en ecologische destructie. De assemblage van laptops en smartphones gebeurt bij uitstek in lageloonfabrieken. En wat met de e-waste? Hoe kunnen we ICT-bedrijven aansporen om hun productieketen te verduurzamen? Hoe communiceren we hierover? En hoe kunnen we e-waste nog beter inzamelen?

Biodiversiteitsplan 2020-2030: Het ligt er bijna. Met doelstellingen, een strategisch kader, pijlers en vele actiepunten. Het werd geschreven vanuit een engagement van een 20-tal UGent’ers, maar ook voor de verdere uitrol en realisatie van dit plan moeten we maximaal inzetten op actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen: samen plannen, samen planten, samen tuinieren, samen onderhouden, samen plukken, samen verpozen, samen bedenken, samen realiseren. Doe mee!

Waterbeleidsplan: De UGent bespaarde de voorbije 20 jaar ongeveer 40% stadswater, ondanks alle gebouwen die erbij zijn gekomen. Een waterbeleidsplan kan een leidraad zijn voor de volgende 10 jaar. En zoals steeds hebben we voor het maken van straffe plannen experten, beleidsmedewerkers en geëngageerde UGent’ers nodig!

Fridays for Future UGent: Klimaatactivisme alom. Een groep UGent’ers richt zich specifiek tot de UGent. Hoe kan de UGent haar duurzaamheidsbeleid versnellen? Hoe tillen we de ambities naar een hoger niveau en hoe kunnen we onze stem veel luider laten horen.

Open space: Wil jij zelf ook een workshop of gesprek leiden rond een thema of actie? Laat het ons weten!

Schrijf je in. Zo weten we precies hoeveel broodjes we moeten bestellen.