Activiteit

. 0

Transitie UGent (18/02/2020)

18/02/2020

12:00 - 14:30

UFO
Green Hub
St.-Pietersnieuwstraat 33

Transitie UGent is een open vernieuwingsnetwerk van meer dan 200 kenniswerkers, beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle geledingen. De groep bundelt engagement en expertise en probeert de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige experimenten, acties, …

Ik schrijf me in

Intussen heeft Transitie UGent aangetoond dat ze heel wat in beweging kan zetten. Verschillende van de door hen voorgestelde projecten werden gelanceerd en de UGent werkte een kader uit waarbinnen heel wat initiatieven – ook los van Transitie UGent – de nodige dynamiek kregen.

We gaan dus door op dit elan. Om nieuwe ideeën te lanceren en uit te werken. Om te denken en te doen.

Programma:

 • 12u: Catering
 • 12u30: Plenair gedeelte
 • 13u: Aanschuiven aan thematafels:
  • Een biodiversiteitsbeleid: 12 proffen trekken aan de alarmbel nu er opnieuw groen en bos verdwijnt voor nieuwe bouwprojecten. Daarnaast bieden ze hun kennis en expertise aan om samen met ons een strategie uit te werken om de natuur ‘in huis’ te versterken en te behouden. In deze sessie ligt de focus op een aantal barrières en wordt er gebrainstormd over enkele koploper-acties.
  • Efficiënter ruimte- en energiegebruik door ruimtes compact te houden en te delen: het is één van de belangrijkste pijlers in het nieuwe energiebeleidsplan 2020-2030. Sensibilisering is een belangrijke eerste stap. Indien nodig kan een volgende stap responsabilisering zijn, bv. door ruimtegebruik of de kosten van welbepaalde energieverslindende infrastructuur door te rekenen aan de gebruiker. Op die manier kan een incentive ontstaan om zuinig met ruimte en energie om te springen. Maar hoe kom je tot die stap?
  • Wegwerpvrije universiteit: Wegwerp is (te) gemakkelijk. De terugkeer naar een herbruikbaar alternatief gaat vaak samen met weerstand. Hoe gaan we hiermee om? Hoe maken we duidelijk dat die terugkeer vooruitgang is? En met welke positieve actie willen we in 2020 in de krant staan?
  • Onderwijs en onderzoek: De UGent beschikt over een grote hoeveelheid kennis en expertise. Hoe kan die hersenkracht ingezet worden om de werking van de UGent te verbeteren? Hoe kunnen we als universiteit een living lab worden voor onze academici en studenten?
  • Fair ICT: Het produceren van smartphones, PCs en laptops heeft een grote impact op mens en milieu. De ontginning van metalen en mineralen gaat vaak hand in hand met mensenrechtenschendingen en ecologische destructie. De assemblage van laptops en smartphones gebeurt bij uitstek in lageloonfabrieken. En wat met de e-waste? Hoe kunnen we ICT-bedrijven aansporen om hun productieketen te verduurzamen? Hoe communiceren we hierover? En hoe kunnen we e-waste nog beter inzamelen?
  • Klimaatneutraal en circulair bouwen: Om de uitstoot van onze gebouwen te verlagen is de omschakeling naar fossielvrije energie broodnodig, maar ook de uitstoot van gebruikte bouwmaterialen heeft een impact. Bij een ambitieus energiebeleidsplan voor 2020-2030 hoort dus ook de ambitie om circulair te bouwen. Hier staan we nog maar aan het begin, dus willen we in deze sessie inspiratie opdoen, kennis uitwisselen en bouwen aan een netwerk.
  • Waterbeleid: De UGent bespaarde de voorbije 20 jaar ca. 40% stadswater, ondanks alle gebouwen die erbij kwamen. Een waterbeleidsplan voor de komende 10 jaar zou een duidelijke richting uitzetten. En zoals steeds hebben we voor de opmaak van dit kader experten, beleidsmedewerkers en geëngageerde UGent’ers nodig!
  • Fridays for Future UGent’ in actie: Klimaatactivisme alom. Een groep UGent’ers richt zich specifiek tot de UGent. Hoe kan de UGent haar duurzaamheidsbeleid versnellen? Hoe tillen we de ambities naar een hoger niveau en hoe kunnen we onze stem veel luider laten horen.
  • Open space: Wil jij zelf ook een workshop of gesprek leiden rond een thema of actie? Laat het ons weten!

Ik schrijf me in