Activiteit

. 0

ATP-Talentmanagement @ UGent. Stel je vraag aan Frederik Anseel (24/10/2019 om 12u00)

24/10/2019

12:00 - 13:30

Rozier
Paviljoen Vandenhove

Op 24 oktober kan je al je vragen over ATP-talentmanagement stellen aan Frederik Anseel.

Hij werd enige tijd geleden aangesteld als opdrachthouder ’talentmanagement’ aan onze universiteit. En hij schreef mee aan een interessant boek over talentmanagement.

Frederik Anseel wil vooral luisteren naar de ideeën en behoeften die leven bij de ATP’ers zelf, om zo in kaart te brengen wat er is en waar de noden zijn en deze input mee te kunnen nemen bij het verder uitwerken van het talentmanagement-beleid aan onze universiteit.

Ik schrijf me in.

Alvast wat vragen en bedenkingen als voorproevertje…

  • Wat gebeurt er nu al?
  • Wat zijn de best practices in andere toonaangevende bedrijven / universiteiten?
  • Wat met een soort internships (intern of extern) waar men (al dan niet tijdelijk) voor een bepaalde percentage taken in een andere dienst, bedrijf of organisatie opneemt (maar met behoud van de huidige rechten). Doelen: 1) ontwikkelen van talenten en best practices en deze naar de universiteit halen of verspreiden binnen de universiteit 2) uitdaging verschaffen aan personeelsleden die dat willen
  • Talenten/persoonlijkheidsprofiel voor functies en personeelsleden om deze beter te matchen? Nuttig?
  • 20% time voorzien voor wie dit wil voor nietuitkomstgegarandeerde projecten – genre google 20%. Nu  kan dit al wat officieus maar sterk afhankelijk van dienst / leidinggevende of deze hier voor openstaat of niet. Geen verplichting / maar een mogelijkheid
  • Universiteit rond bepaalde thema’s meer inrichten als open zelfsturende circles, zoals bv. de green office dit doet, personeel maakt dan deel uit van circles naar interest/talent.
  • Veel meer carrièrepaden voor ATP, nu voelt het wat als na aanwerving geparkeerd worden tot aan het pensioen. Bv. bij ZAP wel carrièrepad, waarom niet (echt) bij ATP?
  • Actieve in/outplacement voor minder gemotiveerde werknemers.
  • Leidinggevenden met (zeer) beperkte capaciteiten tot leidinggeven (mens- en taakgericht) durven ontzetten uit hun rol. Dit niet doen leidt tot zeer veel talent- en motivatieverlies met een zware tol op het leven van sommige werknemers, soms met zeer ernstige gevolgen. Niet enkel durven denken, maar ook durven beslissen!
  • Er zou ook een heuse denkdag kunnen worden georganiseerd genre “de faculteit in 2027”.

Ik schrijf me in