Activiteit

. 0

3e UGent Internationaliseringsdag in kader van ATP (21/10/2019)

21/10/2019

08:30 - 17:30

Pand

Onderbergen 1
Gent

De derde UGent-Internationaliseringsdag is specifiek op ATP-medewerkers gericht omdat steeds meer ATP’ers met internationale studenten en medewerkers te maken krijgen. Er wordt specifieke aandacht besteed aan het ruimere internationaliseringsplaatje en de bestaande centrale en facultaire ondersteuning voor internationalisering. Er staat een debat met een gevarieerd panel op het programma en er is doorheen de dag  ook veel aandacht voor leren van elkaar en zoeken naar antwoorden op uitdagingen.

Je kan vanaf nu inschrijven en hieronder vind je alvast het programma.

Samenwerking staat centraal

Recent werd door de Raad van Bestuur het “Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering 2019-2023” goedgekeurd. Internationalisering heeft een belangrijke impact op administratieve en ondersteunende interne processen, i.h.b. op de begeleiding van studenten, PhD-kandidaten en medewerkers. Dit vraagt samenwerking tussen diverse betrokkenen, ook collega’s die minder direct of expliciet bij internationalisering betrokken zijn maar daarin wel een (potentieel) belangrijke rol (kunnen) vervullen.

De derde Internationaliseringsdag richt zich dan ook i.h.b. op dergelijke facultaire en centrale medewerkers, zoals traject- en studiebegeleiders, CKO-medewerkers, stagebegeleiders, studentenadmini-stratiemedewerkers, communicatieverantwoordelijken, activo-antennes, CWO-ondersteuners, decanaats-medewerkers, medewerkers van internationale opleidingen en vakgroepen en heel wat betrokkenen van diverse directies die steeds vaker mee instaan voor het onthaal en de begeleiding van internationale of mobiele studenten, PhD-kandidaten en medewerkers.

Samenwerking tussen deze medewerkers onderling en samenwerking met specifieke medewerkers zoals FCI-medewerkers en medewerkers van de Afdelingen Onderzoekscoördinatie (Cel Ontwikkelingssamenwerking) en Internationalisering zal daarbij centraal staan. Daarom is het programma van de derde UGent Internationaliseringsdag, waarvoor je nu kan inschrijven, heel specifiek daarop gericht. De voormiddag wordt plenair georganiseerd en in de namiddag krijgen deelnemers de kans drie sessies te kiezen uit een aanbod van negen (waarover je hier verdere toelichting vindt).

Programma Internationaliseringsdag 2019 

08u30 – 09u00:   Registratie

09u00 – 09u30:   Verwelkoming en inleiding over het Geïntegreerd Beleidsplan 2019-2023 – prof. Guido Van Huylenbroeck, directeur Internationalisering

09u30 – 10u45:    “Administratieve internationaliseringsprocessen: zo kan je door het bos de bomen weer zien” – diverse collega’s van de Afdeling Internationalisering & Cel Ontwikkelingssamenwerking

10u45 – 11u15:   Koffiepauze

11u15 – 12u00:    Interactief debat “Internationalisering voor iedereen en iedereen voor internationalisering: is de UGent hier klaar voor?”

  • met vicerector Mieke Van Herreweghe, directeur onderwijsaangelegenheden Ilse De Bourdeaudhuij, decaan Ann Buysse, ATP-vertegenwoordiger Jeroen Ongenae en bestuurder extern van de Gentse Studentenraad Olivier De Bolster

12u00 – 13u00:   Lunch

13u00 – 14u00:   Eerste ronde sessies

  • Het belang van een goede registratie (van studie/stage in het buitenland, in het curriculum,…)
  • Administratieve ondersteuning voor opstart van internationale (niet-EU) PhD-kandidaten
  • Samen werk maken van internationalisering van het curriculum (inbedding internationale en interculturele competenties)

14u00 – 15u00:   Tweede ronde sessies

  • Communicatie, onthaal & begeleiding van internationals aan de UGent
  • Gezamenlijke internationale opleidingen – co-creatie, ook in de administratie
  • Het belang van een faire erkenning van buitenlandervaringen

15u00 – 15u30:   Koffiepauze

15u30 – 16u30:   Derde ronde sessies

  • Internationaal crisismanagement: better safe than sorry
  • De organisatie van het aanbod voor uitwisselingsstudenten (“windows”, “exchange programmes” en andere mogelijkheden)
  • Aan de slag met internationale alumni: ook zij creëren meerwaarde voor ons onderwijs

16u30 – 17u30:   Afsluitende receptie

Inschrijven kan via eventmanager.