Nieuws

ATP blijft dan toch vertegenwoordigd in het Bestuurscollege

thumb image

4 april 2024

Participatie - RVB/BC

Op voorstel van onze rector Rik van de Walle had de Raad van Bestuur van de UGent tijdens de zitting van 9 september 2022 beslist dat er niet langer ATP en OAP nodig was in de samenstelling van het nieuwe Bestuurscollege. Maar daar komt de RvB nu dus op terug.

Het bestuurscollege, dat in de toekomst Directiecomité zal genoemd worden, zal als volgt worden samengesteld:

  • Rector en vicerector (die beiden ook lid zijn van de Raad van Bestuur);
  • Drie decanen, telkens een uit respectievelijk de alfa-, beta- en gamma-faculteiten (aan te duiden door de Raad van Bestuur);
  • Drie departementshoofden;
  • Een lid van het OAP;
  • Een lid van het ATP;
  • Een student;
  • Algemeen beheerder (met raadgevende stem).

Aangezien het hier gaat om een wijziging van het decreet, verandert er voorlopig niets aan de huidige samenstelling van het bestuurscollege. Deze wijziging dient immers nog eerst in het Vlaams Parlement te worden goedgekeurd.

Het Bestuurscollege is bevoegd voor alle bevoegdheden die door de Raad van Bestuur aan het Bestuurscollege werden toegewezen of gedelegeerd. Omtrent de uitoefening van deze bevoegdheden brengt het Bestuurscollege verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Wil je graag wat meer uitleg, mail dan naar Jeroen.Ongenae@UGent.be of Roger.VanHecke@UGent.be

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *