Nieuws

Blinkt de UGent uit in het demotiveren van (ATP)medewerkers?

thumb image

4 januari 2021

Medewerkersbeleid - Mobiliteit

Iemand liet zich onlangs ontvallen dat de UGent uitblinkt in het demotiveren van medewerkers. Denk maar aan sommige loodzware procedures als functieherclassificatie, extern rapport van potentieelinschatting, intern solliciteren,…

Wat doet het (meermaals) niet slagen voor een potentieelinschatting met de motivatie van een mens? Of als je wel slaagt maar je kan er uiteindelijk niets mee aanvangen met je rapport? Wat als je meermaals intern solliciteert zonder succes? Wat doet dat met je motivatie? Wat als je functieherclassificatie niet lukt? Hoe voelt dat?

Is het waar dat de UGent uitblinkt in demotiveren? De welzijnsenquête lijkt dat te bevestigen. Moet de UGent zoeken naar makkelijkere en meer interne mobiliteit mogelijkheden?

Deze bekommernis werd alvast gesignaleerd in de Raad van Bestuur van de UGent van december 2020.

We zijn benieuwd naar jullie verhalen en jullie meningen & suggesties!

8 reacties op “Blinkt de UGent uit in het demotiveren van (ATP)medewerkers?

 1. Ik kan daar zeker over meespreken. Zelf was ik geslaagd in het extern rapport voor potentieelinschatting voor een herinschaling in functieklasse A. Daarnaast had ik hierbij ook een positief intern rapport voor potentieelinschatting met goedkeuring van mijn leidinggevende en vakgroepvoorzitter bekomen….om het finaal door de adviescommissie de grond ingeboord te zien.Leuk is anders en ik kom dan ook tot de conclusie om mij nooit meer in te schrijven voor een functieherclassificatie.

  1. Ben het volledig met je eens! Heb dit ook 2x meegemaakt. (geslaagd, positief intern rapport met “zeer geschikt”) Heb er nu reeds meer dan 2 jaar de taak van FO projecten bijgenomen maar blijkbaar is dat nog niet voldoende om de functie aan te passen van C naar B. In volledig Ugent zijn er nog 2 FO’s die die functie uitoefenen in een C-schaal. Al de andere is B, A of A+. Dan vraag ik mij af waarom ik die moeite doe…. De vraag werd mij gesteld om deze taak erbij te nemen daar er niemand in mijn vakgroep deze taak op zich wou nemen… Ik werk deeltijds en als mijn collega ziek was of verlof wou nemen op dagen dat ik niet op kantoor was, kwam ik toch. Op dagen dat de werkdruk te hoog was kwam ik eveneens werken. (lees: heel gemotiveerde medewerker) Dan krijg je te horen op de commissie “Daar houden we totaal geen rekening mee, gaat enkel over de inhoud van de functie”. Ben daar buiten gekomen met de moed in mijn schoenen en de tranen in mijn ogen. Mijn directie apprecieert dat wel en dat maakt dat ik nog met plezier kom werken maar hogerhand blijkbaar niet…. Komt er eigenlijk op neer dat als ze vragen om taken bij te nemen je dit beter gewoon weigert, geen overuren (onbetaald) meer doet, niet flexibel bent,…. Dan ben je de slimste… Ik was een heel gemotiveerde medewerker.

 2. Ook hier eerder negatieve ervaringen met de potentieelinschatting. Ik was geslaagd voor A+, maar kon uiteindelijk niets met dat rapport aanvangen. In mijn toenmalige functie wilde men niet herschalen, en bij een interne procedure werd ik zelfs niet uitgenodigd voor het gesprek, ook al was ik geslaagd voor de (loodzware) testen bij Hudson. Dit heeft enorm demotiverend gewerkt, en – samen met een aantal andere zaken – uiteindelijk tot een burn-out geleid.
  Ook ik heb mij intussen neergelegd bij mijn huidige functie/graad, en ben niet van plan om nog aan zo’n testen mee te doen.

 3. De gelijktrekking voor iedereen in eenzelfde functie kan ook wel demotivering tegengaan. Functieclassificatie volgens job i.p.v. diploma en ofwel iedereen statutair ofwel iedereen contractueel. Was jaren geleden sprake van maar nu denkt men terug van contractuelen naar statutairen te gaan.

 4. Ik heb ongeveer hetzelfde voorgehad. In juni 2014 haal ik via al de testen van Hudson de B-potentieel inschaling + positief intern rapport voor potentieelinschaling met goedkeuring van mijn leidinggevende. Daaropvolgend ben ik beginnen solliciteren voor B-functies. Soms moesten daar opnieuw testen voor gedaan worden, maar dan via werving Ugent. Alle keren was ik geslaagd en ik ging telkens naar de laatste ronde voor de commissie. Nooit werd ik aangeworven of in een werfreserve gezet.
  Ondertussen evolueerde mijn eigen functie naar een hoger niveau door digitalisering, verhoogde en meer uitgebreide dienstverlening, zelfstandiger en autonomer werken en verhoging van de complexiteit. Ons dossier, want we waren met 2, voor de herclassificatie van de functie werd niet ontvankelijk verklaard. We zijn in beroep gegaan en dit kwam dan voor de commissie waar je je dossier kan verdedigen. Van de 4 commissieleden hadden we er 2 aan onze kant. Een zekere tunnelvisie en een negeren van evolutie en vooruitgang hield de andere 2 in het nee-kamp. Ik kreeg nog een ‘goed bezig’ schouderklopje maar daarmee was dit dossier ook geklasseerd. Nadien werd ik qua werkinhoud teruggefloten, maar dat vond ik helemaal niet erg meer en vond het maar juist dat ik terugviel op zogezegd ‘repetitief werk die je met weinig stress en veranwoordelijkheid en met veel sturing’ kan uitvoeren. Terug naar C-functie dus. Dit is nu 2 à 3 jaar geleden, maar ik merk dat ik constant moet afremmen of we zijn weer vertrokken naar een uitgebreider en complexere functie-inhoud. Ik kan alleen maar concluderen dat 2021 niet gelijk is aan 2006.

  Persoonlijk heb ik na het mislukken van de functieherclassificatie mijn werkgerelateerde ambities laten vallen. Ik houd me zoveel mogelijk aan de kern van de functie en niets meer. Op tijd naar huis, overuren vermijden,…. Ik weet dat er veel meer in mij zit, maar ik kan en wil het hier ook niet meer kwijt. Ontgoocheling en demotivatie steken de laatste jaren regelmatiger dan mij lief is de kop op. Ik moet nu nog 7 jaar tot aan mijn pensioen en neem niet echt de moeite meer om er nog veel tijd en energie in te steken.

 5. Ik ben inderdaad serieus gedemotiveerd. Ik heb meerdere taken overgenomen van collega’s op A-niveau, niet omdat ik moest maar omdat ik het graag doe. Ik ben iemand die vooruit wil en doe mijn werk supergraag. Het enigste; ik slaag maar niet in die potentieelinschatting. Ik voel mij nu héél onzeker, ben ik nu zo dom dat dit mij niet lukt?! Ik doe in ieder geval niet meer mee maar mijn werk is wel gesitueerd op A-niveau. Wat kan ik nog doen aan deze situatie? Niets! Of ik kan al het werk dat niet tot een B hoort niet langer doen. Is dat de oplossing???

 6. Die herinschaling functieklasse moet dringend herbekeken worden. De procedure is zwaar en is ondoordacht uitgewerkt. Men is zelf in staat om je te selecteren voor een verhoging en op het einde van de rit te melden dat je eigenlijk per definitie niet in aanmerking kwam. Tsja.

  Er is ook geen lijn in te trekken. Bepaalde argumenten gelden voor de ene wel en voor de andere niet. Het komt er soms op aan de juiste mensen te kennen en lobbywerk te verrichten.

  Tot slot loopt men met die procedure vast in z’n eigen theoretisch kader. Een leidinggevende bv. is iemand die in de praktijk leiding geeft (punt). Niet iemand die punten moet verzamelen en op de gepaste digitale platformen de juiste vinkjes aanstaan heeft.

 7. Ik ben niveau A en ik heb meegedaan aan de potentieel inschatting voor A+. Ik was niet geslaagd. Ik vond de presentatieoefening veel te moeilijk, je hebt gewoonweg niet de tijd om de oefening op een degelijke manier te op te lossen. Je moet op 50 min. een heleboel teksten en grafieken lezen, interpreteren en analyseren. Daarna moet je nog een presentatie maken. Toen ik alles 1 maal (!) gelezen had, had ik nog 3 minuten over. Dan moet je nog een analyse maken, en een presentatie voorbereiden. Onmogelijk om dat allemaal op 50 min. te doen. Ik snap niet dat daar mensen in slagen…

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *