Nieuws

Oproep – Zin om mee(r) te participeren?

thumb image

2 juli 2020

Participatie

Heb je zin om mee het beleid van onze UGent te maken? Dan is jouw participatie dé manier om een top-down-beleid te vervangen door een bottom-up-beleid. Ook als ATP’er zijn er heel wat mogelijkheden. Dat zie je hieronder. Zin om ergens bij aan te sluiten? Laat het ons zeker weten!

ATP-expertenteam Onderwijsraad en Onderwijskwaliteitsbureau (OKB)

Ben je actief in de onderwijsadministratie (facultair of centraal) dan is dit expertenteam misschien wel iets voor jou. Acht maal per jaar komen we samen om de Onderwijsraad en het OKB voor te bereiden. De samenkomsten verlopen meestal digitaal (via Teams).

Ik wil hieraan participeren

ATP-expertenteam Raad van Bestuur

Wil je graag mee het UGent-beleid bepalen? Dan kan dit expertenteam iets voor jou zijn. Kort voor de RvB krijgen de ATP-vertegenwoordigers van de faculteiten en de RvB en andere geïnteresseerden de kans hun standpunten en bekommernissen bij de agenda mee te geven. Er is ook ruimte voor aandachtspunten los van de agenda. De maandelijkse samenkomsten zijn afwisselend fysiek en digitaal (via Teams).

Ik wil hieraan participeren

ATP-raad

Hier kan je andere ATP’ers leren kennen over de grenzen van directies en faculteiten heen en meebouwen aan een positieve ATP-community. Je komt er heel wat te weten over het reilen en zeilen aan de UGent.

Op hun website en FB-pagina lees je er meer over.

Ik wil hieraan participeren

Transitie UGent

Transitie UGent is een open vernieuwingsnetwerk van meer dan 200 kenniswerkers, beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle geledingen. De groep bundelt engagement en expertise en probeert de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige experimenten, acties,…

Meer weten over Transitie UGent?

Facultaire werking

Als je op een faculteit werkt dan kan je je om de 4 jaar kandidaat stellen om ATP-vertegenwoordiger te worden in jouw faculteitsraad.

Los daarvan kan je je ook kandidaat stellen voor een van de facultaire commissies: beleid, diversiteit, communicatie,….

De verkozen ATP-vertegenwoordigers van sommige faculteiten organiseren ook overlegmomenten waar alle ATP van de faculteit welkom is.

Daarnaast kan je je ook kandidaat stellen als vertegenwoordiger van het ATP in jouw vakgroepraad. In sommige vakgroepen organiseren de ATP-vertegenwoordigers overlegmomenten voor het ATP van de vakgroep.

Raad van Bestuur

Om de 4 jaar kan je je kandidaat stellen om vertegenwoordiger van het ATP te worden in de Raad van Bestuur.

Los daarvan kan je je ook kandidaat stellen om deel uit te maken van een van de commissies van de Raad van Bestuur.

Participatie-oproepen

In de ATP-nieuwbrief en de nieuwsbrief van de UGent zijn er af en toe oproepen met de vraag om te participeren aan focusgroepen, proefprojecten, …

Mininetwerken UGent

Aan de UGent zijn er ook diverse mininetwerken voor front officers, communicatiemedewerkers,…

 

 

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *