Nieuws

Je kan corona-ouderschapsverlof nemen

thumb image

De Ministerraad keurde op 2 mei 2020 het corona-ouderschapsverlof goed. Dit is een extra vorm van ouderschapsverlof en zal niet aangerekend worden op het maximum aantal maanden dat men kan nemen binnen de bestaande reglementering van het ouderschapsverlof.

Voorwaarden

Dit verlof kan je opnemen als je voldoet aan 2 voorwaarden:

Je bent minstens 1 maand tewerkgesteld aan de UGent

Je hebt minstens één kind ten laste dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft of je hebt minstens één gehandicapt kind dat de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft. De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing. Je hebt een verwantschapsband met het kind als biologische moeder/vader, ouder die het kind erkend heeft of als adoptieouder of pleegouder.

Er zijn 2 mogelijkheden voor opname onderbreking voorzien in het corona-ouderschapsverlof:

Je gaat halftijds werken. Dit is enkel mogelijk voor wie minstens 75% werkt van een voltijdse tewerkstelling.

Je gaat over tot een 4/5-tewerkstelling. Dit is enkel mogelijk voor wie voltijds werkt.

Duur

Het corona-ouderschapsverlof kan aangevraagd worden in de periode van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020. Je kan het aanvragen in 1 aaneengesloten periode, of in één of meerdere al dan niet aaneensluitende perioden van 1 maand of 1 week.

Bevoegdheid toekenning

Conform het delegatiebesluit inzake personeelsaangelegenheden is -gezien het corona-ouderschapsverlof binnen de UGent in juridisch opzicht een recht is- de directeur Personeel en Organisatie bevoegd om dit verlof toe te staan.

De UGent voorziet evenwel één uitzondering op het recht, met name dat lopende activiteiten die essentieel zijn in het kader van veiligheid of bioveiligheid en lopende activiteiten die essentieel zijn in het kader van de bescherming van en zorg voor mensen, dieren, planten of culturen van micro-organismen, moeten kunnen worden verdergezet. In dat geval is het corona-ouderschapsverlof een gunst en is de goedkeuring van de leidinggevende nodig.

Omzetten of tijdelijk schorsen lopend ouderschapsverlof

Indien je momenteel een gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan je enerzijds het lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds je lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof aanvragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof). Vanaf 1 juli herneem je dan je gewone ouderschapsverlof tot de normale reeds toegestane einddatum. Het opgenomen corona-ouderschapsverlof zal niet meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof.

Uitkering RVA

Als basis gelden dezelfde bedragen zoals toegekend bij het ouderschapsverlof, dewelke met 25% verhoogd worden.

Gevolgen

Het toegestane verlof leidt altijd in evenredige mate tot een vermindering van het vakantieverlof tijdens het lopende jaar;

Telt als dienstactiviteit, je bouwt bijgevolg verder anciënniteit op;

Heeft invloed op het salaris in verhouding tot de toegestane vermindering, je ontvangt een bijkomende uitkering van de RVA.

De aanvraagprocedure en het aanvraagformulier vind je hier

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *