Nieuws

Op naar een 2-richtings-feedbackcultuur

thumb image

UGent wil graag de switch maken naar een cultuur van permanente en open feedback. Belangrijke stappen zijn reeds genomen in het nieuwe ZAP- en WP-loopbaanbeleid. Bij de faculteit economie en bedrijfskunde loopt momenteel alvast een eerste proefproject om concreet werk te maken van deze open feedback cultuur en de eerste signalen die we opvangen, zijn alvast erg positief.

UGent wil streven naar een open feedbackcultuur omdat het een hefboom is voor waardering, motivering en groei van medewerkers. We proberen de visie van de UGent kort voor je samen te vatten.

Wederkerigheid en dialoog  – Feedback geven betekent meteen ook bereid zijn om zelf feedback te ontvangen. De wederkerigheid in een open feedbackcultuur is erg belangrijk. Niet alleen kan de leidinggevende een medewerker feedback geven maar het omgekeerde is ook perfect mogelijk. Een medewerker kan daarbij ook op eigen initiatief aan zijn of haar leidinggevende vragen om tijd vrij te maken voor een feedbackgesprek. Feedback betekent samen face-to-face in dialoog gaan.

Gedeelde verantwoordelijkheid – Het is de verantwoordelijkheid van zowel medewerker als leidinggevende om ervoor te zorgen dat de open feedbackcultuur werkt. Zo is het belangrijk dat de leidinggevende de juiste randvoorwaarden creëert en dat zowel leidinggevende als medewerker aan de slag gaan met de ontvangen feedback.

Appreciatie – Erkenning, waardering en positieve feedback over inspanningen en prestaties zijn een sterk middel om vertrouwen en motivatie te boosten.

Careconfrontation  – Via feedback kunnen ook problemen gesignaleerd worden zodat gezocht kan worden naar oplossingen. Daarbij is het belangrijk te focussen op de reeds gemaakte progressie en het groeipotentieel van medewerker of leidinggevende.

Feedforward – Feedback is er ook om te kijken of je als team of als medewerker nog ‘on track’ bent om de vooropgezette doelen te halen. Feedforward is feedback gericht op het mogelijk maken van succes in de toekomst. Je geeft het met de intentie de ander vooruit te helpen.

Op maat – Feedback is pas doeltreffend als het op maat is van de medewerker. Zo heeft een nieuwe collega andere/vaker feedback nodig dan een ancien.

Het ziet er naar uit dat de UGent echt de switch wil maken van het huidige systeem van evaluatie- en functioneringsgesprekken naar een cultuur van permanente en open 2-richtings-feedback. Wij zijn alvast enthousiast en we zijn vragende partij voor nog meer stappen in deze goed richting.

Meer weten over het proefproject aan de faculteit economie en bedrijfskunde?

(ook in het Engels beschikbaar)

Geef gerust feedback over dit artikel 😉

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *