Nieuws

Resultaten poll ‘Moet UGent een ATP-denkdag over toekomstig ATP-loopbaanbeleid organiseren?’

thumb image

16 januari 2020

Done - Medewerkersbeleid - Participatie

Eind vorig jaar organiseerden we op deze website een poll met de vraag ‘Moet UGent een ATP-denkdag over het toekomstig ATP-loopbaanbeleid organiseren?’. Hierbij de resultaten van de poll.

76 collega’s gaven hun mening hierover. 64 collega’s antwoorden JA, 9 collega’s antwoorden NEEN en 3 collega’s hadden hier geen mening over. Procentueel betekent dit 84 % JA-stemmers, 12% NEEN-stemmers en 4%  die hierover geen mening heeft.

Heel wat deelnemers gaven ook opmerkingen mee. Dit zijn de opmerkingen van de JA-stemmers:

 • Goed idee!
 • Nood aan transparant ATP loonbeleid, dat we publiek zetten (sollicitanten zien dit ook ineens).
 • Vertrek van vertrouwen bij aanwerving.
 • Aanwervingsmodel in loonschaal A is niet afgestemd op loonschalen van (ex-)onderzoekers.
 • Expertise van ATP’ers in de picture zetten, opmaken van duurzaam ATP personeelsbeleidsplan
 • Een B+ functie, naar analogie van de statuten bij de Vlaamse Overheid, zou wenselijk zijn. De financiële kloof tussen A en B is te groot.
 • Mogelijkheid om vlotter 4/5 te werken bij ouder worden. Zonder loonverlies. Aangepaste werkomstandigheden nodig, meer last van artrose, gewicht heffen,… Nu moet je via arbeidsarts gaan maar soms kan 4/5 afwezigheden voorkomen.
 • Erkenning ifv anciënniteit heb ik nog steeds niet. Erkenning voor wat echt gepresteerd wordt zou een mooie zijn. Maar gezien het 1e nog geen feit is, vrees ik dat het 2e ook zo laag mogelijk zal gehouden worden. Hopelijk nu wel voor iedereen. Veel geluk.
 • C+, B+ functies hebben zeker hun meerwaarde, maar ook een verder doorgroeien naar andere loonschalen moet kunnen.
 • Er zou dringend werk gemaakt moeten worden van een motiverend loopbaanbeleid dat (extra) inspanningen erkent, beloont en verloont. Het huidige systeem van potentieelinschattingen en functieherclassificeringen komt hier niet afdoend aan tegemoet.
 • Het volledige loonbarema-systeem is dringend aan vernieuwing toe in al haar categorieën. Het kan niet dat in 3 niveau’s dezelfde verloning kan van toepassing zijn (bv Afdelingshoofd – departementshoofd – expert: allemaal A+)
 • Contractuele contracten omzetten naar vastbenoemde functies.
 • Waarom moet de ene ATP in B functie meer doen dan de andere, B+ zou er moeten komen !
 • Een ATP brainstorm kan zeker een meerwaarde zijn om de problemen te kunnen duiden en de verschillende meningen vorm te kunnen geven in een voorstel.
 • Ik ben een nieuwe ATP’er, maar ik denk dat het zeker een meerwaarde zou zijn om hier inspraak in te krijgen.
 • De loonschalen dienen inderdaad verlengd te worden omdat de pensioenleeftijd hoger is.
 • Assesment potenieelinschattingen is nuttig voor mensen die willen muteren naar job met hogere functieklasse. Dure potentieelinschatting is absurd als iemand een job uitvoert met jobinhoud die overeenkomt met een hogere functieklasse. Upgrade = must!

En dit zijn de opmerkingen van de NEEN- stemmers:

 • Er moet bespaard worden bij de UGent hoe kunnen er dan extra functies (C+ en B+) gecreëerd worden???
 • Probleem met zo’n ‘denkdag’ is dat velen hun persoonlijke situatie zullen willen opgewaardeerd zien. Mijns inzien kunnen focusgroepen meer soelaas bieden, en liefst geleid door iemand met HR-finaliteit

Heel erg bedankt aan de collega’s die deelnamen aan deze poll en voor de vele opmerkingen en suggesties. Alles wordt alvast aan DPO bezorgd.

 

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *