Nieuws

ATP vanaf nu vertegenwoordigd in het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) van de UGent

thumb image

15 januari 2020

Done - Participatie - RVB/BC

Vanaf nu zullen er 2 stemgerechtigde ATP-medewerkers zetelen in het OKB of Onderwijskwaliteitsbureau.

Het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) werd opgericht door de Raad van Bestuur in 2015 in functie van de Eigen Regie 1.0 (onderwijskwaliteitszorgsysteem). Het OKB werd belast met de opvolging van de kwaliteitszorg aan de UGent en met het uitwerken van praktische voorstellen.

Nu komt er een vernieuwd onderwijskwaliteitszorgsysteem (Eigen Regie 2.0) aan de UGent. Dit nieuwe kader kwam tot stand na een grondige evaluatie van het oorspronkelijke interne kwaliteitszorgmodel (de Eigen Regie 1.0) en de kennisname van het recentste decreet onderwijskwaliteitszorg (2018).

Het nieuwe model (Eigen regie 2.0) heeft als doel om geleidelijk aan naar een volwaardige universiteitsbrede kwaliteitscultuur toe te groeien met een permanente kwaliteitsbewaking van het onderwijs en waarbij men wil evolueren van een controlerend systeem naar een systeem van vertrouwen.

In de Eigen Regie 2.0 worden de peerleerbezoeken afgeschaft en vervangen door een interne ‘kritische zelfreflectie’ via de monitor door de opleiding en de faculteit, inclusief een grondige ‘externe blik’ op de inhoud van het opleidingsprogramma. Omdat deze evoluties een impact hebben op de rol van het OKB diende de samenstelling aangepast te worden. Het OKB zal alsvolgt worden samengesteld:

  • Voorzitter: rector of vicerector
  • de directeur onderwijsaangelegenheden
  • 2 ATP-leden
  • 2 AAP-leden
  • 2 studenten
  • 4 ZAP-leden
  • 4 externe experten uit het afnemend veld (profit en non-profit)

Binnenkort zal er via de ATP-vertegenwoordigers een oproep komen via dewelke ATP-collega’s zich kandidaat kunnen stellen om te zetelen in het OKB.

Het OKB neemt in de Eigen Regie 2.0 de taak over van externe visitatiecommissies die de borgingsbesluiten over de opleidingen (positief, positief met cruciale aandachtspunten, negatief) dient uit te spreken.

Meer weten? Neem dan zeker contact op met jeroen.ongenae@ugent.be, ATP-vertegenwoordiger in de Onderwijsraad.

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *