Nieuws

Nieuwe hoop voor herbekijken ATP-functieklassen/loopbaanbeleid

thumb image

5 november 2019

Denken - Medewerkersbeleid - RVB/BC

In de Raad van Bestuur van oktober werd beslist de onderhandelingen over de invoering van een vernieuwde ATP-functieclassificatiemethodiek terug op te starten. Deze onderhandelingen zaten al een tijdje in het slop maar er is dus nieuwe hoop op een beter ATP-loopbaanbeleid.

Dit punt kwam op de agenda van de Raad van Bestuur dankzij een tussenkomst van Stefanie Vermeire (ACV) tijdens het POC (Personeelsonderhandelingscomité) dat vooraf ging aan de Raad van Bestuur en dit naar aanleiding van de onderhandelingen over de versnelde bevorderingsmogelijkheden voor ZAP (Fast-Track). Hierbij een uittreksel uit het verslag van het POC:

“Mevrouw S. Vermeire merkt op dat ook het ATP al lang vragende partij is voor versnelde bevorderingsmogelijkheden. Ze wenst dan ook voorliggend dossier te koppelen aan de belofte voor het opnieuw opnemen van de functieclassificatie voor ATP, inclusief versnelde bevorderingsmogelijkheden. Of dit een Fast-Trackprocedure moet zijn, desgevallend met toepassing van het zaagtandmechanisme zoals bij het ZAP waarmee men bij de versnelde bevordering terechtkomt in het eerstvolgende hoger salaris (ten opzichte van het huidige salaris) van de hogere salarisschaal naar waar men bevordert (en dit door terugplaatsen in anciënniteit), laat spreekster in het midden maar ze sluit het niet a priori uit.

De voorzitter antwoordt dat hij niets kan beloven maar hij wil wel het engagement aangaan om onderhandelingen op te starten over een nieuwe functieclassificatiemethodiek. Hij ving eerder al op dat daar vraag naar is en is bereid om daarover voorstellen te laten uitwerken. Spreker stelt bovendien principieel achter het idee te staan om de mogelijkheid van versnelde bevorderingen binnen de ATP-geleding te exploreren, op voorwaarde dat het – net zoals bij de Fast-Trackprocedure binnen het ZAP-kader het geval is – gaat over een universiteitsbreed aanbod van een beperkt aantal bevorderingsplaatsen – eveneens zoals bij de Fast-Trackprocedure het geval is – en met een evaluatieproces dat onafhankelijke beoordelingen omvat en dus verder reikt dan de gebruikelijke evaluaties door direct leidinggevenden, dit alles binnen de marges van betaalbaarheid.

Mevrouw S. Vermeire beaamt dat het principe van Fast Track bij ATP niet noodzakelijk op dezelfde manier moet worden aangepakt als bij het ZAP. Men kan bijvoorbeeld werken met te volgen leertrajecten.”

Het volledige verslag van het POC vind je hier.

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur van oktober vind je hier

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

 

 

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *