Nieuws

Bouw mee aan de UGent-actieplannen internationalisering

thumb image

8 oktober 2019

Participatie

De UGent werkt actieplannen uit om 12 prioriteiten inzake internationalisering te realiseren. Communitymiddagen vormen de aanzet per prioriteit.

Het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering 2019-2023, dat door de Raad van Bestuur in juni werd goedgekeurd, omvat 12 beleidsprioriteiten of ‘werven’. De volgende stap bestaat uit het ontwikkelen van een actieplan, dat per werf doelstellingen, key performance indicators (KPI’s), activiteiten, budget, verantwoordelijkheden en een tijdslijn bepaalt. Dit alles moet tegen mei 2020 voorbereid zijn.

Communitymiddagen met actieve inbreng van UGent’ers

Per beleidsprioriteit wordt een ‘communitymiddag’ georganiseerd, waarbij deelnemers uitgenodigd worden om in een tweetal uur de belangrijkste hinderpalen en hefbomen te identificeren en hieruit mogelijke actiepunten te formuleren, die door een werkgroep geprioritiseerd worden en in een actieplan worden omgezet. Iedere sessie zal door een inhoudelijke expert worden ingeleid en door een procesbegeleider worden gefaciliteerd. De sessies zullen telkens in de Academieraadzaal (campus Aula, Voldersstraat 9) plaatsvinden van 12 uur tot 14 uur.

Met het oog op maximale internationale participatie, zullen de discussies in het Engels worden gehouden. Bij elke sessie wordt een lunch voorzien, en inschrijving op voorhand wordt gevraagd.

De UGent nodigt haar community graag uit om actief te participeren tijdens deze brainstorms, om zo samen de best mogelijke actieplannen uit te werken.

Save the date: al 4 sessies in het najaar

  • Donderdag 17 oktober: professor Jeroen Huisman zorgt voor inspiratie om aangepaste en doelmatige strategische keuzes te maken aangaande kwalitatieve partnerschappen voor de UGent.
  • Woensdag 13 november: de vraag hoe het bestaande internationaal partnerschapsbeleid en –instrumentarium (inclusief facultaire partnerschappen, Regionale Platformen, Internationale Thematische Netwerken & Strategische Institutionele Partnerschappen) versterkt kan worden, staat centraal.
  • Donderdag 28 november ligt de focus op het versterken van de UGent-samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra in het Globale Zuiden.
  • Woensdag 11 december staat het versterken van de internationale uitstraling van de UGent centraal.

In 2020 volgen dan nog meer communitymiddagen, waarvan de thema’s later aangekondigd worden. De data liggen wel al vast: donderdag 16 januari, woensdag 27 januari, woensdag 12 februari, dinsdag 25 februari, woensdag 11 maart, woensdag 18 maart en dinsdag 31 maart.

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *