Nieuws

Nieuw actieplan om welzijn medewerkers UGent te verbeteren

thumb image

Op het bestuurscollege van 6 september 2019 werd het nieuwe universiteitsbrede actieplan rond welzijn voor medewerkers goedgekeurd. Dit actieplan is een reactie op de resultaten van de welzijnsenquête van mei 2018.

Leiderschap blijkt het grootste pijnpunt te zijn van de UGent. Andere pijnpunten zijn: werkbaar werk, motivatie en respectvol gedrag. Hieronder een overzicht van de geplande acties.

Acties leiderschap

De visie over leiderschap en de leiderschapsrollen implementeren in HR processen

 1. De verschillende aspecten van leiderschap opnemen in de vacature en functieomschrijving van alle personeelsleden met een leidinggevende rol.
 2. De leiderschapsskills screenen van alle personeelsleden die solliciteren voor een leidinggevende rol, ongeacht de personeelscategorie.
 3. Een opleidingstraject met verplichte collectieve modules rond leidinggevende skills voorzien voor elke startende leidinggevende en voor elke medewerker die doorgroeit naar een rol van leidinggevende. Dit traject ook aanbieden aan bestaande leidinggevenden.
 4. Een lerend netwerk rond leiding geven voorzien voor UGent’ers in een leidinggevende rol.
 5. Maatregelen ontwikkelen die kunnen toegepast worden indien personen hun leiderschapsrol niet kunnen/willen waarmaken.

Acties werkbaar werk

Een taskforce oprichten met als doel concrete acties op organisatieniveau te ontwikkelen rond werkbaar werk

 1. Structurele oorzaken van onwelbevinden monitoren en gerichte acties voorstellen om het werk werkbaar te houden.
 2. Bij nieuwe UGent brede beleidsvoorstellen een inschatting maken van de mogelijke impact op het welbevinden door een risicoanalyse te maken en aanbevelingen te formuleren.
 3. Een visie rond deconnectie en een gezonde werk privé balans ontwikkelen.

Goede praktijken in het nastreven van een evenwichtige werk privé balans in beeld brengen

 1. Een testimonial video maken waarin inspirerende UGent’ers (uit verschillende personeelscategorieën) getuigen over hun zoektocht naar een gezonde werk privé balans.
 2. Ervaringsdeskundigen rond stress en burn-out samenbrengen, begeleid door een expert.
 3. Een video maken waarin experten inzake stress en burn-out UGent medewerkers informeren en sensibiliseren in het kader van de preventie van stress en burn-out in een academische context.

Acties motivatie

Interne mobiliteit optimaliseren binnen de organisatie

 1. Meer mogelijkheden voorzien om vanuit een positieve insteek binnen de UGent van job te kunnen veranderen met het oog op algehele ontplooiing.
 2. Een communicatiecampagne opzetten om een mobiliteitsgerichte cultuur te faciliteren.

Interne mobiliteit optimaliseren binnen een job

 1. Ideeën aanreiken rond ‘jobcrafting’ en de mogelijkheid tot roterende verantwoordelijkheden en/of een roterend takenpakket binnen een job expliciteren (bv.: deelnemen aan transversale werkgroepen binnen UGent rond universiteitsbrede of entiteitsoverschrijdende thema’s)
 2. Binnen het opleidingsaanbod voor leidinggevenden een opleiding voorzien rond jobcrafting.

Acties respectvol gedrag

De gedragscode van de UGent inzake grensoverschrijdend gedrag bekend maken

 1. De gedragscode grensoverschrijdend gedrag opnemen in het arbeidsreglement en dit communiceren aan elke UGent’er.
 2. De gedragscode opnemen in formele documenten, procedures en samenwerkingsakkoorden bij het werken met derden (vb. gastdocenten, stagementoren etc.).
 3. Bij het onthaal van nieuwe medewerkers de gedragscode expliciet onder de aandacht brengen.
 4. De gedragscode vormt een onderdeel van de functionerings- en evaluatieprocedures voor alle personeelscategorieën (o.a. binnen de HR-commissies voor ZAP).
 5. De gedragscode vertalen naar voorbeelden van concreet gedrag in typische situaties binnen UGent-context (zie memorie van toelichting).
 6. Maatregelen ontwikkelen die kunnen toegepast worden indien werknemers de gedragscode niet naleven.

Concrete acties ontwikkelen om de gedragscode in de praktijk te brengen en respectvol gedrag op de werkvloer te stimuleren

 1. Experten samenbrengen om structurele oorzaken van grensoverschrijdend gedrag op het werk (en de perceptie ervan) binnen UGent te identificeren en actievoorstellen te formuleren om deze aan te pakken.
 2. Leidinggevenden coachen in het opnemen van hun eigen rol m.b.t dit thema.
 3. Het aanbod voor een ‘Active bystander’ training voorzien voor elke medewerker en de gedragscode hierin toelichten.

Het volledige actieplan kan je hier terugvinden.

Reactie op “Nieuw actieplan om welzijn medewerkers UGent te verbeteren

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *