Nieuws

Nieuw verkiezingsreglement rector en vicerector

thumb image

19 juni 2019

Done - Participatie - RVB/BC

Alle geledingen samen hebben een nieuw verkiezingsreglement voor verkiezing rector en vicerector uitgewerkt dat vorige week werd goedgekeurd op de RvB. Het is een verkiezingsreglement zonder stemgewichten geworden.
Hiervoor dient wel het onderwijsdecreet aangepast te worden. Dus nog even wachten tot het echt officieel is.

De uitgangsprincipes

1. Een sterke, werkbare en compacte verkiezingsprocedure zonder expliciete stemgewichten.
2. Een verkozen duo wordt zo breed mogelijk gedragen door de vier functiegroepen.
3. Een verkozen duo schaart een meerderheid van de ZAP-functiegroep achter zich.

Beschrijving van de verkiezingsprocedure

De verkiezingsprocedure telt maximaal drie stemrondes. Bij elke stemronde wordt voor alle deelnemende duo’s geteld hoeveel van de uitgebrachte geldige en niet-blanco-stemmen ze in elke functiegroep hebben behaald. Onder gewone meerderheid wordt verstaan: de helft van het aantal stemmen plus een. Onder gemiddeld stemmenpercentage wordt verstaan: het rekenkundig gemiddelde van de stemmenpercentages behaald binnen elk van de vier functiegroepen.

Verkiezingsprocedure – Eén kandidatenduo

Het duo is verkozen in de eerste stemronde indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep.
In de tweede en laatste stemronde is het duo verkozen indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep, of, in subsidiaire orde, indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens twee functiegroepen, waaronder de ZAP functiegroep, en een gemiddeld stemmenpercentage van meer dan 50%. Is dit niet zo, dan wordt de verkiezingscyclus afgesloten en initieert de Raad van Bestuur een nieuwe cyclus.

Verkiezingsprocedure – Twee kandidatenduo’s

Een duo is verkozen in de eerste stemronde indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep.
Indien geen van beide duo’s daarin slaagt, gaat het duo dat binnen de ZAP-functiegroep het hoogste stemmenaantal heeft behaald door naar de tweede stemronde. Ingeval van ex aequo binnen de ZAP-functiegroep, wordt de rangschikking van de betrokken duo’s bepaald aan de hand van hun gemiddeld stemmenpercentage.
In de tweede stemronde is het duo verkozen indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep.
Is dit niet zo, dan is het duo verkozen in de derde en laatste stemronde indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep, of, in subsidiaire orde, indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens twee functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep, en een gemiddeld stemmenpercentage van meer dan 50%. Is dit niet zo, dan wordt de verkiezingscyclus afgesloten en initieert de Raad van Bestuur een nieuwe cyclus.

Verkiezingsprocedure – Drie of meer kandidatenduo’s

Een duo is verkozen in de eerste stemronde indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep.
Indien geen van de duo’s daarin slaagt, gaan de twee duo’s die binnen de ZAP-functiegroep de hoogste stemmenaantallen hebben behaald door naar de tweede stemronde. Ingeval van ex aequo binnen de ZAP-functiegroep , wordt de rangschikking van de betrokken duo’s bepaald aan de hand van hun gemiddeld stemmenpercentage.

Een duo is verkozen in de tweede stemronde indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep.
Indien geen van beide duo’s daarin slaagt, gaat het duo dat binnen de ZAP-functiegroep het hoogste stemmenaantal heeft behaald door naar de derde stemronde. Ingeval van ex aequo binnen de ZAP-functiegroep, wordt de rangschikking van de betrokken duo’s bepaald aan de hand van hun gemiddeld stemmenpercentage.

In de derde en laatste stemronde is het duo verkozen indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep, of, in subsidiaire orde, indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens twee functiegroepen, waaronder de ZAP-functiegroep, en een gemiddeld stemmenpercentage van meer dan 50%. Is dit niet zo, dan wordt de verkiezingscyclus afgesloten en initieert de Raad van Bestuur een nieuwe cyclus.

Decreetwijziging nodig

Aangezien het verkiezingsreglement decretaal is vastgelegd, is de volgende stap dat de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Vlaamse Regering aandringt om zo snel als mogelijk wetgevend initiatief te nemen om de artikelen 5 en 22 Bijzonder Decreet 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen te wijzigen.

Reactie op “Nieuw verkiezingsreglement rector en vicerector

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *