Nieuws

Agenda Raad van Bestuur 3/5/2019: o.a. stemgewichten rectorverkiezingen

thumb image

25 april 2019

Participatie - RVB/BC

We lichten 2 puntjes uit de agenda die ons inziens erg belangrijk zijn.

1. De stemgewichten bij de rectorverkiezingen

Het aangepast verkiezingsreglement ligt ter stemming voor. Op de recente bijeenkomst van de Werkgroep Governance is gebleken dat er bij het ZAP geen consensus is om de stemgewichten aan te passen. De AAP-, ATP- en studentengeledingen betreuren dit.

Momenteel weegt een stem van een ZAP’er bij de rectorverkiezing ongeveer 14x zwaarder dan de stem van een ATP’er.

In sleutelvorm ziet dat er als volgt uit:

ZAP: 67% – Studenten: 16% – AAP: 8,5% – ATP: 8,5%

Wij vinden dit geen eerlijke/democratische verdeling/verkiezingen. Wordt zeker vervolgd!

 

2. Nieuw verdeelmodel voor verdeling personeelspunten over faculteiten

Sinds jaren wordt het budget voor personeel op werkingsmiddelen verdeeld over de faculteiten en de Centrale Administratie in de vorm van personeelspunten. Voor de faculteiten gaat het globaal over 3.499,88 personeelspunten.

Om deze punten over de faculteiten te verdelen wordt gebruik gemaakt van een intern allocatiemodel. Algemeen wordt met dergelijk model beoogd om de middelen te verdelen op basis van specifieke parameters, die zowel eigen aan de instelling kunnen zijn als gelinkt aan het Vlaams financieringsmodel. Het huidig allocatiemodel werd vanaf 2016 niet meer toegepast: de puntenverdeling van toen werd bevroren, in afwachting van een nieuw intern allocatiemodel.

Thans ligt een voorstel van nieuw intern allocatiemodel voor. In tegenstelling tot het vorige allocatiemodel is dit géén model dat een hoeveelheid middelen verdeelt, maar wel een model dat de evolutie van die middelen regelt. Een tweede belangrijk kenmerk is dat in het voorgestelde model faculteiten onafhankelijk van elkaar evolueren. Het model maakt gebruik van capaciteitsindicatoren (voor de evolutie van het basisdeel = 80% van de punten) en outputindicatoren (voor de evolutie van het outputdeel = 10% van de punten), en maakt een expliciete link met de universiteitsbrede beleidskeuzes (voor de evolutie van het strategisch deel = 10% van de punten).

Wie graag de presentatie van het voorstel wil bekijken, stuur ons een mailtje.

 

De volledige agenda kan je raadplegen via deze link. Indien de link niet werkt, laat ons zeker weten!

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *