Meer weten of zelf participeren?

Op 20/02 lanceerden we de ATP-dag. Ieder jaar opnieuw zullen we deze dag met stip markeren op de kalender. Een dag om eraan te herinneren dat het ATP in zijn ondersteunende functie een schouderklopje verdient zoals iedereen uit alle geledingen dit verdient!